ILVO, Boerenbond en VITO zijn op zoek naar pilootbedrijven voor een klimaattraject.
Ze zijn daarvoor op zoek naar volleveldsgroententelers en hardfruittelers die:

 • interesse hebben in hun klimaatimpact en verduurzaming
 • in de mate van het mogelijke reeds goed teeltspecifieke informatie bijhouden. Denk hierbij aan kwalitatieve teelt- of perceelsfiches, teeltregistratiepakket, werkgangen, bespuitingen, bemesting, etc.
 • die tijd willen vrijmaken. Wat mag minstens verwacht worden?
  • 1 bedrijfsbezoek in de winter (jan/feb) voor de dataverzameling
  • 1 bedrijfsbezoek (of digitaal) voor de terugkoppeling
  • Telefonisch en/of mail contact om ontbrekende info achteraf nog op te vragen
  • Eénmalig herhaling in het project (dus een klimaatscan voor een extra boekjaar, dat minder tijd zal in beslag nemen als het eerste traject)
  • Bereid zijn om op onze website te komen (cfr. https://www.klimrekproject.be/ontmoet) en af en toe in te gaan op vragen voor een getuigenis (maar dat proberen we beperkt te houden en onder de verschillende telers te verdelen)

Meer info voor geïnteresseerde hardfruitbedrijven via onderstaande knop.

Download de brochure

Meer info voor geïnteresseerde bedrijven met volleveldsgroenten via onderstaande knop.

Download de brochure