Van nature gezond

Met onze groenten en fruit zorgen we voor gezonde voeding voor de consument.

Als coöperatie vervullen we een belangrijke rol in de keten. Onze telers telen met passie en met vakmanschap. Vaak wordt de ervaring van generatie op generatie doorgegeven. Om een mooi product te produceren, is niet enkel het visuele aspect belangrijk. Elke product dient ook aan de voedselveiligheidscriteria te voldoen. Op dit vlak levert de groenten- en fruitsector zeer mooi product af.

Als BelOrta spelen wij sterk in op diversificatie. Wij hebben meer dan 170 verschillende soorten groenten, fruit en aromatische kruiden in ons aanbod. Wij zetten binnen heel wat productgroepen sterk in op smaakbeleving. Rassen met een betere smaak zijn vaak wat minder productief. Als dat zich kan vertalen in een gelijkblijvend of beter inkomen voor onze telers, geeft ons dat een betere positie in de markt.

De telers van BelOrta maken hun producten zelf klaar om naar de veiling te voeren en ze er – zo vers mogelijk af te leveren. ’s Middags of in de vroege ochtend voeren de telers hun producten aan. Ze hebben die producten zelf gekeurd op vorm, kwaliteit, gewicht en grootte. Op elke kist brengt de teler een sticker aan met de kwaliteitscode: zo kan het product op elk pallet worden geïdentificeerd. De kwaliteitscode komt overeen met één welbepaald uniform kwaliteitsblok. Via steekproeven controleren de keurmeesters van BelOrta de producten op versheid, voedselveiligheid, traceerbaarheid, verpakking, sortering, …

Hoewel de producten niet lang op de veiling blijven, bewaart BelOrta ze in ideale omstandigheden: temperatuur en luchtvochtigheid zijn afgestemd op de verschillende producten. Het product wordt verkocht terwijl het nog in de koelcel is. Het blijft meestal minder dan één etmaal in de koelcel bij BelOrta. De bewaaromstandigheden zijn ideaal, met speciale aandacht voor hygiëne, voedselveiligheid en traceerbaarheid.

O4 A3246

Kwaliteit en voedselveiligheid

Alle BelOrta telers werken conform de wetgeving en de geldende lastenboeken. Hiervoor wordt elk bedrijf extern gecontroleerd voor de lastenboeken Vegaplan (inclusief de sectorgids voor autocontrole). Bovenop dit lastenboek volgen de telers eveneens het Global G.A.P. lastenboek. Tijdens audits op de productiebedrijven wordt afgecheckt of aan de eisen van de lastenboeken voldaan wordt. De certificaten die een teler na een audit kan behalen zijn de toegang tot de aanvoer bij BelOrta.

De werkwijzen bij BelOrta voldoen ook aan de voedselveiligheidsstandaarden. Zo is BelOrta gecertificeerd voor BRC, IFS, QS, Bio, en de gids voor autocontrole. Naast deze standaarden zijn we eveneens ISO 9001 gecertificeerd.

De borging van de intrinsieke kwaliteit van onze producten zit vervat in het VoedselveiligheidsManagement-Systeem (VVMS) van BelOrta en kadert binnen de lastenboeken BRC en IFS. Hierbij worden de nodige productanalyses uitgevoerd:

  • Een belangrijk luik is de vooroogstcontrole bij bepaalde producten. Vooroogstcontrole betekent dat een oogstbare partij vóór aanvang van de oogst op conformiteit wordt gecontroleerd. De stalen in het kader van de vooroogstcontrole worden op het veld of in de serre genomen. We informeren de telers van zodra de analyses van deze stalen gekend zijn. Bij gunstig resultaat kan de oogst worden aangevat;
  • Naast de vooroogstcontrole is er een tweede luik ‘monitoring op residuen’. Hiervoor stelt het VBT/KDT jaarlijks een sectoraal residubewakingsplan op. Op basis van de uitgevoerde risicoanalyse worden per product een frequentie en de te analyseren parameters vastgelegd. Gedurende het jaar nemer we uit het aangevoerde product de nodige stalen voor controle op residuen;
  • Een derde luik is de monitoring van contaminanten zoals zware metalen en microbiologische parameters zoals E. Coli, Salmonella en Listeria. In tegenstelling tot residuen is dit gebaseerd op een beperkte en gerichte screening.

Bijkomende analyses worden uiteraard uitgevoerd volgens noodzaak en indien de actualiteit (crisissituaties) hiertoe aanleiding geeft.

BelOrta beschikt over een actieplan in geval er een MRL-overschrijding wordt vastgesteld. Dit actieplan is gebaseerd op de risico-evaluatie volgens de richtlijnen van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (F.A.V.V.).

Bij BelOrta houden we van transparantie. Zo weten we steeds welke groenten of fruit van welke teler afkomstig zijn. Iedere teler heeft een uniek telernummer. Op elke verpakking wordt dit telernummer aangebracht. Zo blijft de info van de teler steeds bij het product.

Wanneer telers product aanvoeren worden er palletkaarten met een barcode aangebracht. Deze kaarten blijven bij het product en worden gescand wanneer het product gestockeerd en afgeleverd wordt. Via de info die verkregen wordt bij scanning weten we welk product van welke teler er naar welke koper is gegaan. Voor kopers is dit eveneens inzichtelijk via het extranet van BelOrta.

Het voedselveiligheidsbeleid formuleert het gedrag, de normen en de waarden om de voedselveiligheid te optimaliseren en te borgen.

Innovatie en productontwikkeling

BelOrta heeft een zeer uitgebreid assortiment aan groenten en fruit. Dat is een bijzonder grote meerwaarde voor onze afnemers. Zij kunnen immers op één locatie terecht volgens het principe van ‘one stop shopping’. Om deze troef nog te versterken, vinden we innovatie in ons aanbod heel belangrijk. We hebben daarom een werkgroep NPDT (New Product Development Team) opgericht die innovaties opspoort en beoordeelt. Er wordt hierbij oa beroep gedaan op info vanuit zaadhuizen en onderzoeksinstellingen. Het team kijkt of innovaties kunnen aanslaan bij de consument en of een innovatie teelttechnisch haalbaar is. Nieuwe tomatenrassen worden bijvoorbeeld pas tot het assortiment toegelaten als ze beter zijn op diverse criteria. Dat gaat verder dan louter productief zijn. Dat gaat ook over een andere beleving en smaak. Die innovaties zorgen dat je kunt beantwoorden aan de verwachtingen van de consument en dat je producten in de markt kunt plaatsen waar de consument en de handel net dat tikkeltje meer voor willen betalen zodat de teler ook een hoger rendement kan maken. Een uitdaging daarbij is om de consument voldoende te laten weten hoe ze de producten kunnen gebruiken en dat het van bij ons is.

O4 A3367

Bij een positieve beoordeling kunnen we producten direct opnemen in het assortiment of kan er bijkomend onderzoek uitgevoerd worden in de praktijkcentra. De voorbije jaren introduceerden we D’Antan-tomaten in 4 kleuren, die als marmande-type uit het Zuiden gekend zijn en Belgische BelOmelon meloenen die heel erg geapprecieerd werden. Daarnaast testen we het niet-alledaagse product padron, een milde peper met nieuwe mogelijkheden naar bereidingen zoals aperitiefhapje of tapasgerecht. Alzo zullen we aan de consument trachten diverse types pepers aan te bieden met verschillende heetheid (waarde volgens Schaal Van Scoville) oa padron, japapeno, habanero en pepers in diverse kleuren.


BelOrta werkt met verschillende wetenschappelijke en praktijkonderzoekscentra samen. Er is heel wat verscheidenheid in de mate van betrokkenheid bij de diverse projecten. Bij projecten die gaan over (duurzame) teelttechnieken heeft BelOrta een adviserende rol, in het belang van de aangesloten producenten. Op het vlak van rassenonderzoek neemt BelOrta dan weer een leidende rol op, omwille van het belang van de rassen voor de diversificatie van het aanbod van groenten en fruit aan de afnemers en de consumenten.

Tot slot zijn er projecten waarbij BelOrta actief betrokken is, zoals de implementatie van efficiëntere koeltechnieken en verbeterde houdbaarheidstechnieken en de duurzame verwerking van niet-verkochte groenten en fruit.

Informeren en inspireren

Als een van de grootste groente- en fruitcoöperaties van Europa, neemt BelOrta zijn informerende rol ten opzichte van de consument op. We inspireren consumenten niet alleen met onze recepten, we informeren hen ook over de teelt, lokale origine en allerlei tips en tricks over onze producten.

Zo geven we als trotse Waste Warrior Brand regelmatig tips over hoe de consument voedselverspilling kan tegengaan. Verder informeren we de consument over de ideale bewaaromstandigheden voor verse groenten en fruit.

Daarnaast wil de consument verrast worden. De klassiekers als asperges en witloof blijven, maar dan moet je verrassend uit de hoek komen. Daarvoor hebben we onze gloednieuwe consumentenwebsite, met verbazend plezante seizoensgebonden recepten voor ieder moment van de dag.

De beleving en waarde van de producten heeft baat bij een eigen merknaam. Dat kan zijn een private label, maar ook de variëteit-naam of een merknaam. Het is een gamma van mogelijkheden in functie van de markt waarbij differentiatie in het aanbod en smaakbeleving een rol spelen. Zo is de beleving bij een schijfje tomaat tussen een broodje niet belangrijk, maar als ingrediënt van een betere foodbox is de beleving van de tomaat wel belangrijk en dan kan een merknaam zoals BelOrta ertoe doen.

Bekijk het volledige duurzaamheidsrapport