Duurzaam van veld tot vork

Onze activiteiten hebben een impact op het milieu en de gemeenschappen waarin we actief zijn. Om te bouwen aan een duurzame toekomst moeten we meer doen dan alleen onze eigen impact verkleinen. Daarom voeren we veranderingen door in elk onderdeel van onze waardeketen.

Verantwoord omgaan met mensen, de planeet en het product is belangrijk in alles wat BelOrta onderneemt. Door ons doorgedreven energie-, water en afvalbeheer, duurzame investeringen op onze sites en het stimuleren van voedingsspaarzaamheid dragen we zorg voor onze planeet. Als werkgever dragen we zorg voor onze medewerkers en investeren in hun kennis. BelOrta heeft ook oog voor de mensen door haar aandacht voor gezondheid en veiligheid en haar sociale betrokkenheid. Onze focus op duurzaamheid uit zich tevens op het niveau van de productie door onze niet-aflatende aandacht voor biodiversiteit, continue kwaliteitsverbetering en door het feit dat we een korte keten vormen als coöperatie. We werken niet alleen zelf op een duurzame manier, we stimuleren ook onze telers om duurzaam te ondernemen.

17 WITLOOF VERSIE NAJAAR 263

In lijn met relevante duurzaamheidskaders

Voor de opmaak van onze duurzaamheidsstrategie lieten we ons inspireren door sectorinitiatieven en Europese kaders. Op die manier dragen we ons steentje bij om samen een duurzaam voedingssysteem te creëren, dat leidt tot een gezonder en aangenamer leven voor iedereen.

  • Responsibly Fresh Goodness by nature
  • Fevia duurzaamheidsroadmap: kompas voor de voedingsbedrijven
  • EU Green Deal: ‘Van boer tot bord’-strategie


Duurzaamheidswerkgroep

Onze duurzaamheidsvisie wordt gedreven door de leden van de interne duurzaamheidswerkgroep. De werkgroep staat in voor de opvolging van de ambities, het rapporteren van de voortgang en het definiëren van opportuniteiten en risico’s. Tijdens samenkomsten van de werkgroep worden specifieke risico's en kansen geïdentificeerd en in detail besproken, waarbij de nodige input wordt geleverd om onze acties uit te breiden en onze strategie indien nodig aan te passen.