Bel Orta EARTH Pallet Lucas peren

De nationale en internationale biomarkten hebben zich de afgelopen jaren gestaag ontwikkeld. Ook de vraag naar lokaal geteelde biogroenten en –fruit is blijven stijgen. Die toenemende vraag zorgt ervoor dat er nood is aan biotelers of telers die de omschakeling willen maken van een conventionele teelt naar een bioteelt. Bovendien vraagt Europa in het kader van de Green Deal om tegen 2030 25% van alle landbouwgronden om te schakelen naar bio.

En het is net bij die omschakeling dat het schoentje knelt. Op dit moment zijn er te weinig oplossingen om een teler te ondersteunen die de omschakeling naar bio wil maken. Afhankelijk van de teelt duurt de omschakelingsperiode 2 tot 3 jaar. Gedurende die periode kan de teler zijn producten niet verkopen onder het biolabel, terwijl de producten wel geteeld dienen te worden volgens de (strengere) biowetgeving. De hogere productiekost, gecombineerd met de vaak lagere verkoopprijs voor omschakelproduct, zorgen ervoor dat dit een zware investering is voor de teler.

Het hele omschakelingsproces brengt ook andere investeringen met zich mee. Zo moet de teler heel wat kennis verzamelen en opbouwen om de (eventuele) nieuwe teelten en teeltmethoden onder de knie te krijgen. Daarnaast kan het zijn dat het bedrijf technisch materiaal moet kopen dat aangepast is aan die nieuwe teelt(methoden).

Bovendien is het begrip “product in omschakeling” vrij onbekend buiten de sector. Consumenten weten niet waarvoor het staat en hoe dat te plaatsen tussen conventioneel en biologische geteelde groenten en fruit. Ook voor winkeliers die mee hun schouders willen zetten onder product in omschakeling blijft het heel moeilijk om deze producten te positioneren in het groenten- en fruitschap en hoe er over te communiceren met de consumenten.

Bel Orta EARTH Lucas Peer

Voor veel retailers is het heel moeilijk om én bio én product in omschakeling samen aan te bieden omdat de communicatie met de consument hieromtrent niet eenvoudig is. Toch is een goede vermarkting van en waardering voor verse groenten en fruit in omschakeling noodzakelijk om een verdere groei van bio-productie te realiseren. Dit vergt inspanningen van eenieder in de keten, van op het veld tot op het bord.

BelOrta neemt nu een volgende logische stap en komt met een eigen concept voor producten in omschakeling: EARTH. Hiermee willen we de hand reiken naar retailklanten om samen aan de slag te gaan met het omschakelproduct. We willen hen helpen de stap te verkleinen om hierover te communiceren met de consumenten.

EARTH is een acroniem en staat voor

Environmentally friendly

Always improving

Rooted in nature

Towards a prosperous future for people and planet

Healthy enjoyment

Met open communicatie en het creëren van een bewustwording rond omschakelproduct willen we de consument aantonen dat deze producten even lekker en gezond zijn als conventionele en biogroenten en –fruit. Tegelijkertijd geven we een extra ondersteuning voor geïnteresseerde telers die de stap naar bio wel willen zetten.