Wie is eigenaar van de veiling?

De veiling is in handen van de producenten. Wie actief groenten en fruit produceert, kan – voor een beperkte inbreng – aandeelhouder worden van de veiling. Vanaf dat moment is de producent een vennoot en kan hij/zij op de veiling aanleveren. Meer nog: producenten zijn dan zelfs verplicht hun volledige productie op de veiling te leveren, de zogenaamde veilplicht. Driejaarlijks verkiezen de actieve producenten een Raad van Bestuur van actieve tuinders. Zij duiden een algemeen directeur en een directieploeg aan: die ploeg stelt de kaderleden, bedienden en arbeiders aan.

Kan ik als consument groenten en fruit op de veiling kopen?

Nee. Op de kopersbanken van de veiling zitten de aankopers van de exporteurs, de supermarktketens, de groothandelaars en de winkeliers. Zij zijn de tussenhandel die de groenten en fruit tot bij de consument brengen. U kunt dus niet rechtstreeks aankopen.

Hoe kunnen de klanten groenten en fruit kopen?

Vanuit de verkoopzaal van BelOrta zetten de kopers van maandag tot zaterdag de wet van vraag en aanbod om in de praktijk. Dankzij zes computergestuurde veilingklokken verloopt de verkoop snel en efficiënt. De klanten kunnen eveneens via e-commerce of thuiskoop vanop hun pc alle klokbewegingen volgen en transacties afsluiten. Dankzij het Simultaan Netwerk kunnen de klanten bieden op producten die gelijktijdig op de andere Belgische veilingen worden aangeboden.

Is de veiling een soort groothandelsmarkt?

Nee. Een groothandelsmarkt verenigt een groot aantal handelaars in groenten en fruit. Deze handelaars kopen het Belgische product op de veiling. Het is dus de tussenhandel die op deze markt aanwezig is. Kleinhandelaars, horeca-uitbaters of zelfs particulieren kunnen bij deze tussenhandel producten aankopen en vinden dicht bij mekaar een groot aantal leveranciers.

Is al het product bestemd voor de binnenlandse markt?

55% van het verhandelde product bestemd is voor export (Frankrijk, Nederland, VS, Japan, …) en 45 % voor supermarkten en groothandel in België.

Hoe kan BelOrta kwaliteit garanderen?

De telers van BelOrta maken hun producten zelf klaar om naar de veiling te voeren en ze er – zo vers mogelijk af te leveren. ’s Middags of in de vroege ochtend voeren de telers hun producten aan. Ze hebben die producten zelf gekeurd op vorm, kwaliteit, gewicht en grootte. Op elke kist brengt de teler een sticker aan met de kwaliteitscode: zo kan het product op elk pallet worden geïdentificeerd. De kwaliteitscode komt overeen met één welbepaald uniform kwaliteitsblok. Via steekproeven controleren de keurmeesters van BelOrta de producten op versheid, voedselveiligheid, traceerbaarheid, verpakking, sortering, …

Hoewel de producten niet lang op de veiling blijven, bewaart BelOrta ze in ideale omstandigheden: temperatuur en luchtvochtigheid zijn afgestemd op de verschillende producten. Het product blijft minder dan één etmaal in de koelcel. Het wordt verkocht terwijl het nog in de koelcel is. De bewaaromstandigheden zijn ideaal, met speciale aandacht voor hygiëne, voedselveiligheid en traceerbaarheid.

Al onze producten voldoen aan strikte keurmerken waar kwaliteit een belangrijk onderdeel van is. Voor het fruit is dit Eburon, voor groenten Flandria. Verder voldoen al onze producten aan de lastenboeken GlobalGap en Vegaplan. Die staan niet alleen voor voedselveiligheid, maar ook voor milieubewustzijn. De naleving ervan wordt op de productiebedrijven extern geaudit.

Kan ik een groente- en fruitveiling vergelijken met een kunstveiling?

Helemaal niet. Bij een kunstveiling verloopt de veiling bij wijze van opbod; bij een groente- en fruitveiling gebeurt de verkoop bij wijze van afslag. De kopers kunnen de evolutie van de prijs volgen op de lichtkrans met 100 oplichtende lampjes. De lichtkrans begint te lopen van een hogere startprijs naar een lagere prijs. De koper die als eerste zijn knop indrukt, sluit de transactie af.

Maakt de producent soms verlies op zijn product door de schommelende dagprijzen?

Dat kan. De producent krijgt de gemiddelde klokprijs van de producten en de kwaliteiten die hij/zij op de veiling levert. De prijs wordt echter bepaald door vraag en aanbod. Daarom scoren producten op sommige dagen zeer hoog, maar andere dagen dan weer zeer laag, zelfs tot onder de kostprijs.

Wat gebeurt er met de producten die niet verkocht worden?

Op de veilingklok wordt steeds het volledige aanbod van de dag aangeboden. Maar bij een groot aanbod kan het zijn dat bepaalde partijen niet verkocht raken en de klok “doordraait”. Het verse product wordt echter nooit de dag nadien opnieuw aangeboden. Wat niet verkocht is, biedt de veiling gratis aan de voedselbanken en andere vierde-wereldorganisaties aan.

Heeft BelOrta aandacht voor duurzaamheid?

Verantwoord omgaan met mensen, de planeet en het product is belangrijk in alles wat BelOrta onderneemt. Door ons doorgedreven afvalbeheer, duurzame investeringen op onze sites en het stimuleren van voedingsspaarzaamheid dragen we zorg voor onze planeet. BelOrta heeft ook oog voor de mensen door haar aandacht voor verkeersveiligheid en haar betrokkenheid bij de sociale economie. Onze focus op duurzaamheid uit zich tevens op het niveau van de productie door onze niet-aflatende aandacht voor biodiversiteit, continue kwaliteitsverbetering en door het feit dat we een korte keten vormen als coöperatie.

We werken niet alleen zelf op een duurzame manier, we stimuleren ook onze telers om duurzaam te ondernemen. Samen blijven we werken aan het verduurzamen van de keten van groenten en fruit. Zowel BelOrta, onze producenten als leveranciers zijn toegewijd tot lange termijn duurzaamheidsdoelstellingen.