Jullie als producenten van groenten en fruit zijn gedreven ondernemers die samen met BelOrta alle dagen het beste van zichzelf geven om zeer kwalitatieve, veilige, gezonde en duurzame producten te telen. Jullie zijn gepassioneerd met jullie beroep bezig en willen kunnen blijven vertrouwen in een toekomst voor jullie bedrijven. Maar dit wordt steeds moeilijker en daarom willen we samen met de collega groente- en fruitcoöperaties een duidelijke boodschap de wereld insturen.

We beseffen dat de druk op jullie te zwaar wordt. Het VBT met zijn leden-coöperaties, BelOrta, Coöperatie Hoogstraten, REO-veiling, Ingro en LTV werkt daarom een eisenprogramma uit dat zal overgemaakt worden aan de Vlaamse, Federale en Europese overheden en als basis zal dienen voor een dialoog met de ketenpartners. Met het eisenprogramma willen we duidelijk maken dat de buitensporige administratieve verplichtingen, zonder toegevoegde waarde voor het eindproduct, moet stoppen.

Het eisenprogramma kunnen jullie hier nalezen.