Primeur asperges

Primeurverkopen steunen vzw’s

Elk jaar kijken we met blijde verwachting uit naar de primeurverkopen van onze verschillende seizoensproducten. Traditiegetrouw koppelen we de verkoop van één groente- en één fruitprimeur aan een lokale non-profitorganisatie. Zoals elk jaar was de eer aan groentezijde weggelegd voor het primeurkistje witte asperges. BelOrta vulde het totaalbedrag van deze primeurverkoop aan tot € 5.000 en schonk de opbrengst aan vzw Prinses Harte uit Mechelen. Prinses Harte maakt het ziekenhuisverblijf van kinderen aangenamer met zelfgemaakte ridders- en prinsessenpakketten. Aan fruitzijde waren het onze kersen die een goed doel blij maakten. De primeuropbrengst van € 7.500 schonken we integraal aan de gekende vzw Kom Op Tegen Kanker die zich op allerlei vlakken inzet voor de strijd tegen kanker.

Voedselbanken

Acties tegen voedselverspilling

BelOrta deed ook in 2020 haar duit in het zakje in de strijd tegen honger en armoede in België. Zo werd de samenwerking met sociale organisaties voor de ophaling van voedseloverschotten verdergezet. Belangrijke volumes groenten en fruit kregen via deze weg een nuttige eindbestemming.

Door de sluiting van de pretparken, eind 2020, zat Plopsaland De Panne plots met duizenden BelOrta pompoenen op overschot. BelOrta zorgde voor extra soepgroenten waardoor Jeugdverblijf Merkenveld maar liefst 1.500 liter soep kon maken. Die soep werd geleverd aan verschillende woonzorgcentra.

Aan fruitzijde werkten we onder andere samen met De Wroeter. De Wroeter Activiteitenboerderij ondersteunt volwassenen met een verstandelijke of sociale beperking die over veel talenten en mogelijkheden beschikken. Zij maakten verse fruitsappen van onze fruitoverschotten.

Aanplanting groene zone

Aanplanting groene zones

Door groene zones aan te planten, integreren we onze gebouwen en loodsen zoveel mogelijk in de omgeving. Bovendien helpen deze zones en aarden bermen ook om de hinder van onze activiteiten voor omwonenden te beperken. In Sint-Katelijne-Waver is het afgelopen jaar de berm die de woonwijk aan het fort afscheidt van de terreinen van BelOrta doorgetrokken en beplant. Daardoor zijn nu ook de nieuwe gebouwen van veiling Zuid voldoende afgescheiden. In Borgloon is er rond de nieuwe leeggoedloods een ruime perimeter voorzien met beplanting. Dit moet deze loods in de toekomst minder zichtbaar maken in het landschap.