Afvalverwerking

Efficiënte afvalverwerking

Op onze site in Borgloon namen we een schroefperscontainer in gebruik voor de afvoer van karton- en papierafval. Het maximale vulgewicht van deze container ligt maar liefst 50% hoger dan dat van de vorige container. Omdat we nu tot 8 ton afval per keer kunnen inzamelen, zijn er minder transporten nodig. En dat zorgt voor minder CO2-uitstoot.

Optimalisatie transport

Duurzaam transport

Duurzaam transport is een ruim begrip. Het gaat zowel over het zo efficiënt mogelijk gebruiken van het beschikbaar laadvolume van onze vrachtwagens en over energiezuinigheid, als over het voldoen aan de regelgeving en over de correcte communicatie tussen alle betrokken partijen.

BelOrta groeit continu en wil zoveel mogelijk flexibiliteit (blijven) bieden aan al haar stakeholders. Bijgevolg worden onze logistieke stromen steeds complexer om op te volgen. Daarom zijn we in 2020 in dialoog gegaan met onze verschillende transporteurs. Het resultaat? Duidelijke (transport)afspraken die vastgelegd zijn in een overeenkomst. We maakten onder meer afspraken omtrent het monitoren en registreren van temperatuurgegevens, het in regel zijn met alle geldende regel- en wetgevingen en de sms die chauffeurs moeten verzenden bij aanvang van het transport. Er is afgesproken dat we verder zullen bouwen op de bestaande afspraken met de bedoeling maximaal in te zetten op kwaliteit en veiligheid.

Care4 Growing registratie perceel

Lancering Care4Growing

Begin 2019 besloten BelOrta, Coöperatie Hoogstraten en REO Veiling om samen te werken aan een digitaal platform ter ondersteuning van de teler. Dat platform, Care4Growing, werd op 10 november 2020 officieel gelanceerd. Het is een app die gezien kan worden als een soort van virtuele assistent die de teler begeleidt in zijn dagelijkse werking: proactieve begeleiding op het veld of in de serre, vereenvoudiging van de administratie,
efficiëntere organisatie en contact met partners uit de sector. De app ondersteunt de teler doorheen het hele traject van ‘teelt tot aanvoer’. Hij ondersteunt de teler in het beheer van zijn bedrijfseigen informatie en geeft hem een 360°-overzicht van zijn teelten. De bedoeling is om op langere termijn een ‘digitaal ecosysteem’ te creëren waarin ook andere sleutelspelers uit de sector, zoals leveranciers en proefcentra, terecht kunnen.