Primeur asperges

Maatschappelijk engagement

BelOrta is – naast handelaar, zakenpartner en werkgever – ook buurman. Elke rol brengt aparte verantwoordelijkheden met zich mee. Wij streven ernaar elk van deze verantwoordelijkheden – zowel binnen als buiten onze kernactiviteiten– constant ter harte te nemen. Als coöperatie van, voor en door meer dan 1.000 leden-telers komen we dagelijks in contact met een heleboel omgevingsstakeholders. Een band die we graag zo nauw mogelijk aanhalen.
De maatschappelijke betrokkenheid van BelOrta omvat, maar beperkt zich uiteraard niet enkel tot het informeren en inspireren van de consument. We ondersteunen ook goede doelen, werken mee aan kwaliteitsvol onderwijs en opleiding en dragen bij aan initiatieven om armoede en hongersnood te bestrijden.

Dwars Door Mechelen

Welzijn werknemers

Onze werknemers zijn de hoeksteen van ons bedrijf. BelOrta verenigt meer dan 400 werknemers – op vaste – dan wel interimbasis. Zij zijn dé vaandeldragers van het bedrijf. Wij besteden bijgevolg zeer veel aandacht aan de veiligheid, geborgenheid, gezondheid en ontwikkelingsmogelijkheden van onze medewerkers. Concreet uit deze aandacht voor welzijn van onze werknemers zich onder meer in een uitgebreid aanbod aan zowel interne als externe opleidingskansen, verschillende evenementen voor werknemers en een toegewijd gezondheidsbeleid.

Week van de Groentestreek

Producentgerichte acties

Als coöperatieve vennootschap vertrekt BelOrta vanuit een zeer specifieke visie op ondernemerschap. Deze visie wordt gereflecteerd in onze missie: “BelOrta verzamelt en vermarkt – op een transparante en betrouwbare wijze – de verse groenten en fruit van haar coöperatieve producenten”. Een coöperatieve vennootschap stelt steeds de noden en wensen van haar coöperanten centraal. Gedreven door de 7 ICA (International Cooperative Alliance) principes bepleit BelOrta een vrijwillig en open lidmaatschap, democratische controle en economische participatie door leden, autonomie en onafhankelijkheid, onderwijs, vorming en informatieverstrekking, samenwerking tussen coöperaties en aandacht voor de gemeenschap.

Bijenkast

Energie, omgeving & infrastructuur

Een moderne visie op bedrijfsvoering heeft uitgebreid aandacht voor de wereld rondom ons. Het beheersen van de milieueffecten van onze activiteiten is van prioritair belang en vertaalt zich in een constante bezorgdheid voor gezonde ecosystemen en biodiversiteit, hergebruik van grondstoffen, schone lucht, water en bodem en een korte waardeketen dankzij lokale productie. Zowel op het vlak van omgeving, energie als infrastructuur nemen we de nodige maatregelen om onze bedrijfsgroei te realiseren in harmonie met een minimale dan wel gunstige impact op het milieu.

Proefstation Groenteteelt

Innovatie & procesverbetering

Zinvolle innovatie en procesverbetering staan aan de wieg van vooruitgang – zowel voor ondernemingen als voor de maatschappij in haar geheel. Hoewel duurzaamheid als een rode draad doorheen de huidige ondernemingsactiviteiten dient te lopen, mag het belang van continue vernieuwing en innovatie in product- en dienstverlening niet onderschat worden.
Enkel door het constant vergemakkelijken van onderzoek en ontwikkeling kunnen we op doorlopende basis werken aan een duurzamere samenleving. BelOrta gaat de verbintenis voor constante vernieuwing aan via onder andere een systeem van auditing, interne kwaliteitsbeleidslijnen en samenwerkingsinitiatieven met andere organisaties.

Alles weten over ons duurzaamheidsbeleid?

Download het BelOrta duurzaamheidsrapport hier